Rozporządzenie Premiera w sprawie zarządzenia wyborów - rusza kampania wyborcza

W poniedziałek - 2024-01-29 - w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Na datę wyborów wyznaczono niedzielę, 07 kwietnia 2024 r.

Jako załącznik do rozporządzenia opublikowany został kalendarz wyborczy.